Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student #fyeahOSH!Female/South Korea Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 202 Deviations 2,947 Comments 20,678 Pageviews
×

Newest Deviations


Friends

Watchers

deviantID

PyNAngel
#fyeahOSH!
Artist | Student | Design & Interfaces
South Korea
:heart: EXO . WINNER . SEVENTEEN . GOT7 . iKON . BTS . YGFamily :heart:


Interests

Groups

:iconmagic-photoshop: :iconport-op: :iconphotoshopcreations: :icongraphix-official:

Comments


Add a Comment:
 
:iconvani-cute:
vani-cute Featured By Owner Dec 15, 2016  Student Digital Artist
Ahjhj hok biết còn nhớ mị k nữa nè ~
Reply
:iconpynangel:
PyNAngel Featured By Owner Dec 31, 2016  Student Interface Designer
Nhớ chứ huhu bh mới mò lên đây dc nèee T_T
Reply
:iconvani-cute:
vani-cute Featured By Owner Jan 5, 2017  Student Digital Artist
Học dữ lắm hảa
Reply
:iconpynangel:
PyNAngel Featured By Owner Jan 5, 2017  Student Interface Designer
Học cũg 1 phần nhưng mà căn bản là mt hổng có dc dùng nhiều như mọi hôm nữa toàn dùng đt thoyy TvT 
Lâu lâu mới mò vào des đây nàiii ỌvỌ 
Reply
:iconryuu-samazx:
ryuu-samazx Featured By Owner Oct 5, 2016  Hobbyist
happy birthday Birthday cake  icon 
Reply
:iconpynangel:
PyNAngel Featured By Owner Oct 5, 2016  Student Interface Designer
Thank you so much <3 
Reply
:iconryuu-samazx:
ryuu-samazx Featured By Owner Oct 5, 2016  Hobbyist
You're welcome :)
Reply
:iconkubrakose95:
kubrakose95 Featured By Owner Sep 25, 2016  Hobbyist Interface Designer
thank you for the fav ♥
Reply
:iconpynangel:
PyNAngel Featured By Owner Sep 25, 2016  Student Interface Designer
You're welcome ♥
Reply
:iconliizardst:
LiizardST Featured By Owner Sep 25, 2016
.  làm quen được không bạn ? :3
Reply
Add a Comment: